Şah İsmayıl Xətai

Paylaşım tarihi :

Şah İsmayıl Xətai 

Şah İsmayıl Xətai, 1487-ci ildə təvəllüd etmiş və 1514-cü ildə vəfat etmiş Azərbaycan tarixində önəmli bir şəxsiyyətdir. O, Səfəvilər dövlətinin qurucusu və ilk padişahı olmuşdur. O, həm dövlət xadimi, həm də şair, musiqiçi və dini lider kimi tanınır. O, Azərbaycan xalqının milli ruhunu və mədəniyyətini yüksəltmiş, Türk dünyasında böyük təsir göstərmişdir.

Şah İsmayıl Xətai, 14 yaşında babasının ölümündən sonra Səfəvilər tayfasının başına keçmişdir. O, Qızılbaş adlanan bir hərbi qrup yaratmış və Şirvanşahlar, Aqqoyunlular və Şirazililər kimi qonşu dövlətlərlə mübarizə aparmışdır. O, 1501-ci ildə Təbriz şehrini fəth etmiş və orada Səfəvilər dövlətinin əsasını qoymuşdur. O, Şiilik mazhabını dövlətin rəsmi dini elan etmiş və bütün xalqı ona qoşulmağa çağırırdı.

Şah İsmayıl Xətai, habeliyatlı bir şair idi. O, Türkçe, Farsça və Ərbcadilli şiirlər yazmışdır. O, öz şiirlərində Xatai adını istifadə etmişdir. O, aşıq mahnıları, qoşmaqlar, qiteler və rubailar yazmışdır. O, şiirlərində öz dövlüyünü, sevgisini, dini inancını vurğulamışdır. O, halk arasında sevilmiş vә sayğılanmışdır.

Şah İsmayıl Xætai, musiqiyә dә marağı olan bir padişah idi. O, saz çalmağı vә oxumağı bilmirdi. O, öz musiqi mәktәbini yaratmışdır. O, aşıq sәnәtinin inkişafına töhfә vermişdir. O, musiqiyә vasitәsilә xalqın ruhunu canlandırmış vә onları mübarizәyә sürüklәmişdir.

Şah İsmayıl Xætai haqqında blog yazmaq istәyirsinizsә, bu mәlumatlar sizin üçün faydalı ola bilәr. Bu blogda onun hәyatı, fәaliyyәti vә yaradıcılığı haqqında qısaca mәlumat verdim. Onun daha geniş tәhlili isә başqa mәnbәlәrdәn istifadә edƏ bilersiniz.


Növbəti paylaşımı oxu


Lütfi Zadə haqqında məlumat

Suni intellektin təməllərini qoyan Azərbaycanlı alim